LE DINH GROUP

Hồ sơ xin phép

Vì sao nên chọn dịch vụ hồ sơ xin phép của Lê Đình
- Nắm rõ quy trình, thủ tục xin phép xây dựng ở tựng địa phương
- Nhiều kinh nghiệm trong quá trình xử lý các tình huống khác nhau
- Tiết kiệm thời gian, không phát sinh chi phi
Hiện Lê Đình đang cung cấp các dịch vụ pháp lý xây dựng như:
- Xin phép xây dựng
- Hoàn công nhà
- Hồ sơ điện nước
- Xin cấp số nhà 

back top