LE DINH GROUP

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY HANS VINA (10/2015 - 03/2016)

29-06-2021
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án NHÀ XƯỞNG CÔNG TY HANS VINA
Địa điểm ĐỒNG NAI
Hạng mục thi công XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG VÀ HOÀN THIỆN NỘI - NGOẠI THẤT
Chủ đầu tư CTY TNHH HANS VINA

back top