Build Value - Back Happy

Build Value - Back Happy

LE DINH GROUP

Build Value - Back Happy

play View Video
play View Video
play View Video
play View Video

CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG - NHÀ ANH THUẬN - THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG

02-07-2021
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án DỰ ÁN CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG SÀN GẠCH MEN
Địa điểm THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
Hạng mục thi công THI CÔNG CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG
Chủ đầu tư ANH THUẬN
Các vật liệu chống thấm được sử dụng

back top